22. 3. 2017

Hrůbkové a pásové zpracování půdy pro širokořádkové plodiny

Technologický seminář

Ještě před začátkem jarních prací proběhl v České Skalici odborný seminář zaměřený na nové technologie diferencovaného zpracování půdy a použití těchto technologií v praxi. Seminář byl věnován hlavně širokořádkovým plodinám a progresivní technologii zpracování půdy hrůbkováním (např. strojem Fertis) a pásovému zpracování půdy (např. strojem Strip-Till). Za velkého zájmu účastníků představil ředitel divize zemědělské techniky pan Ing. Michal Nýč technické řešení našich strojů, doporučil agronomická a technologická opatření a vyzdvihl protierozní efekt uvedených technologií. Další část prezentace věnoval možnostem aplikaci hnojiv do půdy během základního zpracování půdy. Návštěvníci semináře ocenili i zmínku o efektivním zakládání porostů řepky modulárním secím strojem Falcon PRO Fert+ STRIP, kde je spojena příprava půdy, přihnojování a setí do jedné operace a do jedné linie. V diskusi byl prostor na výhody a nevýhody těchto progresivních řešení a byly zodpovězeny všechny otázky týkající se této problematiky. Poslední část semináře proběhla na venkovní expozici, kde byly prezentovány stroje na diferencované zpracování půdy.

Bc. Václav Mytyska